Spreker zoeken

zoeken op trefwoord/naam
uitgebreid zoeken

Gerelateerde sprekers

Advies op maat

Voor een vrijblijvend advies neem gerust contact met ons op. Ook als u niet direct het antwoord vindt. Wij helpen u graag!

contacteer ons

Sprekersprofiel

Berlijn Dick

Generaal b.d. Dick Berlijn

Spreker van het jaar 2009: v.m. Commandant der Nederlandse Strijdkrachten en expert op het gebied van cyber security, openbare orde & veiligheid en leiderschapsvraagstukken.
categorie(ën):
Celebrity Speakers, Innovatie, Trends & Creativiteit, Leiderschap & Motivatie, Ondernemen & Management, Unieke verhalen & Intermezzo
Inzetbaarheid:
Dagvoorzitterschap, Discussieleider, Lezing
taal:

Biografie

Boek Generaal Dick Berlijn als spreker bij Assemblee Sprekersbureau.

Dick Berlijn is voormalig generaal der Nederlandse strijdkrachten en expert op het gebied van cyber crime en cyber security. Graag maakt hij bestuurders ervan bewust hoe zij kunnen bijdragen aan een digitale omgeving die minder kwetsbaar is. 

Generaal Dick L. Berlijn werd op 18 maart 1950 geboren in Amsterdam. Hij komt uit een echte 'luchtmachtfamilie'. Zijn vader was eveneens jachtvlieger en onder andere commandant van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van de Luchtmacht.

De militaire loopbaan van generaal Berlijn begon in 1969 aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Vervolgens vanaf 1973 de militaire vliegeropleiding in Canada, die hij in 1975 afrondde met het behalen van het Groot Militair Brevet. Hierna volgde hij op vliegbasis Twente de conversieopleiding voor de NF-5.

In 1976 vertrok Berlijn naar vliegbasis Leeuwarden om omgeschoold te worden op de F-104 Starfighter. Later volgde hij bij het 322-Squadron op Leeuwarden de opleiding voor wapeninstructeur. In 1981 werd hij omgeschoold op de F-16. Daarna is hij bij 323-Squadron op vliegbasis Leeuwarden vlieginstructeur geweest op de F-16. Van 1983 tot 1985 was hij achtereenvolgens Officier Operatiën en Hoofd van de Transitie en Conversie Afdeling op vliegbasis Leeuwarden.

In 1986 begeleidde Berlijn het 315-Squadron bij de conversie van de NF-5 naar de F-16. In 1987 werd hij Hoofd Opleidingen bij de Fighter Weapon Instruction Training (FWIT) in Denemarken, een specialistische wapenopleiding voor vergevorderde jachtvliegers. In 1988 volgde plaatsing bij het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten als Hoofd Kantoor Wapen Systemen.

Van 1989 tot 1991 volgde hij de cursus Hogere Stafvorming bij de Luchtmacht Stafschool. Hierna volgde een plaatsing als Hoofd Sectie Operatiën Trainingen bij de Luchtmachtstaf.

Vanaf augustus 1992 werd generaal Berlijn Chef Vliegdienst op de vliegbasis Twente. In deze functie was hij belast met de operationele voorbereiding van het 315-Squadron voor de operatie 'Deny Flight'. In 1993 werd hij de eerste commandant van het luchtmachtdetachement op Villafranca, belast met het toezicht op het vliegverbod boven Bosnië.

In 1994 werd hij Hoofd Afdeling Jachtvliegtuig Operatiën bij de Luchtmachtstaf en in 1995 volgde de benoeming tot Souschef Operatiën bij de Directie Operatiën Koninklijke Luchtmacht. Generaal Berlijn werd in 1997, in de functie van Souschef Operatiën Defensie Staf, belast met de leiding van het Defensie Crisis Beheersings Centrum. Per 1 december 1998 volgde de benoeming tot Commandant Tactische Luchtmacht tevens Directeur Operatiën Koninklijke Luchtmacht. Hij bekleedde deze functie tot 10 maart 2000.

Berlijn werd op 24 maart 2000 Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal. Op 24 juni 2004 werd hij, onder gelijktijdige bevordering tot generaal, benoemd tot Chef Defensiestaf. Op vijf september 2005 aanvaardde hij zijn nieuwe functie als Commandant der Strijdkrachten. Op 17 april 2008 droeg hij deze functie over aan zijn opvolger generaal Van Uhm.

Berlijn is tegenwoordig werkzaam bij Deloitte waar hij onder meer adviseert over Openbare Orde en Veiligheid en Cyber Security. Daarnaast zit hij in verschillende raden van toezicht en advies en is hij lid van het bestuur van Fonds Slachtofferhulp en het Nederlandse Rode Kruis.


Onderwerpen

  • cyber security
  • openbare orde & veiligheid
“Zonder veiligheid geen functionerende samenleving. Die veiligheid wordt uitgedaagd door onze afhankelijkheid van het internet. Het internet heeft ons prachtige dingen gebracht maar ons ook kwetsbaar gemaakt. We zien een toenemend aantal incidenten die in potentie maatschappij ontwrichtend kunnen zijn. Om het internet ook voor de toekomstige generaties te behouden moeten we handelen. De vraag is wat moeten, kunnen, willen we doen  en met wie? Wie dragen er allemaal verantwoordelijkheid en wat zijn die verantwoordelijkheden? Wat moet er gebeuren om onze digitale omgeving minder kwetsbaar te maken”. 

  • Leiderschap in moeilijke tijden;   
  • Strategievorming;
  • Zelfsturing;        
  • Talentontwikkeling.

Tijdens zijn lezing schetst hij, mede aan de hand van anekdotes, zijn visie op leiderschap in risicovolle tijden. Berlijn weet uit de eerste hand wat leiderschap inhoudt door zijn jarenlange ervaring met (internationale) crisissituaties. Zijn oordeel over de reactie van leiders in het bedrijfsleven op situaties die zich bij crisis kunnen voordoen, is hard. Hij is van mening dat op cruciale momenten tijdens de huidige economische crisis leiders het hebben laten afweten. 

De inzichten die Berlijn verschaft zouden verplichte managementliteratuur moeten zijn. Waar managers het hebben over focussen, wijst hij juist op het gevaar daarvan: target fixation. Alles is gericht op het doel, maar intussen wordt informatie die licht werpt op het grote plaatje uitgesloten.

Berlijn gebruikt het luchtgevecht als analogie voor de snel veranderende situaties waarmee bedrijven worden geconfronteerd. Managers kunnen op managementgebied van militairen leren. Zeker in deze tijden.

Literatuur

Afbeeldingen

offerte aanvragen

Contacteer Assemblee

Voor advies en al uw vragen:

+31 43 343 21 69

Ontmoet onze sprekers

Mijn sprekers

    U heeft momenteel nog geen sprekers geselecteerd

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte
Facebook Linkedin Twitter Youtube Google+
Assemblee Sprekersbureau is lid van: